2.500 tỉ đồng xây dựng trung tâm thương mại lớn nhất Bình Phước