45% Người Khảo Sát Đang Tìm Mua Nhà Ở Khu Vực Ngoại Ô