Bình Phước và Đắk Nông họp bàn làm dự án cao tốc 26.000 tỉ đồng

Bình Phước và Đắk Nông họp bàn làm dự án cao tốc 26.000 tỉ đồng

Bình Phước và Đắk Nông họp bàn làm dự án cao tốc 26.000 tỉ đồng