Bất động sản mùa dịch, sẵn tiền mua nhà lúc giá hời