Bình Dương: Đầu tư đường Bạch Đằng nối dài hơn 600 tỷ đồng