Bình Phước mời gọi doanh nghiệp đầu tư 18 dự án nhà ở xã hội

Bình Phước mời gọi doanh nghiệp đầu tư 18 dự án nhà ở xã hội