Bộ-Xây-dựng-thúc-công-khai-thông-tin-BĐS-để-ngăn-thổi-giá

Bộ Xây dựng "thúc" công khai thông tin BĐS để ngăn "thổi giá"

Bộ Xây dựng “thúc” công khai thông tin BĐS để ngăn “thổi giá”