CÁC CÁCH BẢO VỆ BẢN THÂN GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRƯỚC ĐẠI DỊCH 2019-NCOV