Cao-tốc-Trung-Lương-–-Mỹ-Thuận-Dự-Kiến-Thông-Xe-Từ-01.2022

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận Dự Kiến Thông Xe Từ 22/01/2022

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận Dự Kiến Thông Xe Từ 22/01/2022