CBRE VIỆT NAM KỲ VỌNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN CÓ THỂ BẬT TRỞ LẠI SAU ĐẠI DỊCH COVID – 19