Chuyên gia dự đoán dòng vốn vào thị trường bất động sản có thể lên tới 800.000 tỷ đồng

Chuyên gia dự đoán dòng vốn vào thị trường bất động sản có thể lên tới 800.000 tỷ đồng