Có tiền nhàn rỗi, nhà đầu tư BĐS nên làm gì giữa mùa dịch?