COVID-19 KHIẾN KÊNH BÁN HÀNG TĂNG MẠNH 30% TRÊN THỊ TRƯỜNG BĐS