Lãnh đạo Công ty Cường Thịnh Phát trao chìa khóa nhà cho Bà Nguyễn Thị Rậu

Lãnh đạo Công ty Cường Thịnh Phát trao chìa khóa nhà cho Bà Nguyễn Thị Rậu

Lãnh đạo Công ty Cường Thịnh Phát trao chìa khóa nhà cho Bà Nguyễn Thị Rậu