Đất nền, nhà phố vẫn là kênh đầu tư vua hiện nay

Đất nền, nhà phố vẫn là kênh đầu tư vua hiện nay