Đâu Là “Kháng Thể” Cho Doanh Nghiệp BĐS

Bản thân các doanh nghiệp địa ốc đã có những thay đổi tích cực để thích ứng với sự biến động của thị trường. Hậu giãn cách, đâu là “kháng thể” để thúc đẩy các công ty BĐS quay lại đà tăng trưởng?