đường sắt bắc nam

Đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng nâng cấp đường sắt Bắc - Nam