Đề xuất lên thành phố, giá đất Củ Chi biến động ra sao?