Đề-xuất-lên-thành-phố,-giá-đất-Củ-Chi-biến-động-ra-sao

Đề xuất lên thành phố, giá đất Củ Chi biến động ra sao?

Đề xuất lên thành phố, giá đất Củ Chi biến động ra sao?