Thủ tướng: Dứt khoát phải thông xe tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành vào năm 2025

Thủ tướng: Dứt khoát phải thông xe tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành vào năm 2025

Thủ tướng: Dứt khoát phải thông xe tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành vào năm 2025