Gía đất ở Long An tăng đều đặn, nhà đầu tư thắng lớn