Giá vật liệu xây dựng tăng đồng loạt, Bộ Xây dựng kiến nghị công bố giá

Giá vật liệu xây dựng tăng đồng loạt, Bộ Xây dựng kiến nghị công bố giá