Giải Ngân Đầu Tư Công Ì Ạch, Cần Đẩy Nhanh Tiến Độ Để Đạt 95% Kế Hoạch Trong Năm 2021

Giai-Ngan-Dau-Tu-Cong-I-Ach-Can-Day-Nhanh-Tien-Do-De-Dat-95-Ke-Hoach-Trong-Nam-2021-

Giai-Ngan-Dau-Tu-Cong-I-Ach-Can-Day-Nhanh-Tien-Do-De-Dat-95-Ke-Hoach-Trong-Nam-2021