HoREA: Buộc giao dịch BĐS thông qua sàn sẽ sinh ra đặc quyền

san-giao-dich-bat-dong-san-_851643011135