HoREA đề nghị phạt 10% giá trúng đấu giá đối với đơn vị bỏ cọc đất Thủ Thiêm