Huyện-Thủ-Thừa-Khởi-Công-2-Gói-Thầu-Dự-Án-Cải-Tạo,-Nâng-Cấp-Đường-Tỉnh-818

Huyện Thủ Thừa: Khởi Công 2 Gói Thầu Dự Án Cải Tạo, Nâng Cấp Đường Tỉnh 818

Huyện Thủ Thừa: Khởi Công 2 Gói Thầu Dự Án Cải Tạo, Nâng Cấp Đường Tỉnh 818