Kênh đầu tư sinh lợi nào là an toàn cho nhà đầu tư những tháng cuối năm?