Khởi công gói hạ tầng Tuyến Metro số 2 vào cuối năm 2022

Khởi công gói hạ tầng Tuyến Metro số 2 vào cuối năm 2022

Khởi công gói hạ tầng Tuyến Metro số 2 vào cuối năm 2022