“Mỏ vàng” bất động sản vùng ven

“Mỏ vàng” bất động sản vùng ven

Đất Củ Chi, Hóc Môn lại bị thổi giá