Long An sở hữu nhiều tiềm năng nội tại đưa BĐS cất cánh