NGUYỄN THÀNH ĐÔ

P.GĐKD NGUYỄN THÀNH ĐÔ

GIÁM ĐỐC KINH DOANH TỈNH BÌNH DƯƠNG

0933 513 986


”Sự hưng thịnh của công ty phải được dựng xây trên nền tảng là sự hài lòng về chất lượng dịch vụ và sản phẩm bất động sản của khách hàng.”