PHẠM LÊ HOÀNG

P.GĐKD PHẠM LÊ HOÀNG

GIÁM ĐỐC KINH DOANH  TP. HỒ CHÍ MINH

0909 688 130


”Mục tiêu của chúng tôi là trở thành thương hiệu mà quý vị khách hàng và nhà đầu tư nghĩ đến đầu tiên; là cầu nối giữa khách hàng và nhà đầu tư, giúp khách hàng đưa ra được những lựa chọn phù hợp và sáng suốt nhất.”