VĂN NGỌC HẠNH

GĐKD VĂN THỊ NGỌC HẠNH

GIÁM ĐỐC KINH DOANH TP. HỒ CHÍ MINH

0906 810 468


”Phương châm hoạt động của chúng tôi là “Kiến Tạo Tương Lai”, những giá trị mà công ty mong muốn mang đến không chỉ dừng lại ở hiện tại hay cho quá khứ, mà hy vọng có thể góp phần cùng khách hàng tạo dựng nên một ngày mai tươi sáng và tốt đẹp hơn.”