Ngày-24.9,-khởi-công-tuyến-Tân-Vạn—Nhơn-Trạch-kết-nối-TP.HCM-với-Đồng-Nai

Ngày-24.9,-khởi-công-tuyến-Tân-Vạn---Nhơn-Trạch-kết-nối-TP.HCM-với-Đồng-Nai

Ngày-24.9,-khởi-công-tuyến-Tân-Vạn—Nhơn-Trạch-kết-nối-TP.HCM-với-Đồng-Nai