Ngày 24/9, khởi công tuyến Tân Vạn – Nhơn Trạch kết nối TP.HCM với Đồng Nai

Ngày 24/9, khởi công tuyến Tân Vạn - Nhơn Trạch kết nối TP.HCM với Đồng Nai