Người không có mục tiêu giống như con tàu không có bánh lái

Cường Thịnh Phát Group: Người không có mục tiêu giống như con tàu không có bánh lái