Nhà đầu tư nhỏ nên lựa chọn phân khúc nào để “hái ra tiền”?

Nhà đầu tư nhỏ nên lựa chọn phân khúc nào để “hái ra tiền”?

Nhà đầu tư nhỏ nên lựa chọn phân khúc nào để “hái ra tiền”?