Những-công-trình-nào-sẽ-bị-loại-khỏi-Dự-án-7.000-tỉ-đồng-nâng-cấp-đường-sắt-Bắc—Nam

Những công trình nào sẽ bị loại khỏi Dự án 7.000 tỉ đồng nâng cấp đường sắt Bắc - Nam?

Những công trình nào sẽ bị loại khỏi Dự án 7.000 tỉ đồng nâng cấp đường sắt Bắc – Nam?