Đất Củ Chi, Hóc Môn lại bị thổi giá, nhà đầu tư cẩn thận “ôm bom”

Đất Củ Chi, Hóc Môn lại bị thổi giá, nhà đầu tư cẩn thận “ôm bom”

Đất Củ Chi, Hóc Môn lại bị thổi giá, nhà đầu tư cẩn thận “ôm bom”