Nợ Xấu Tăng Vọt Đến 7,2% Do Dịch Covid

No-Xau-Tang-Vot-Den-72-Do-Dich-Covid