Rà soát, hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Rà soát, hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc