Sắp-có-thêm-3-dự-án-KCN-tại-Long-An-với-tổng-vốn-đầu-tư-hơn-12.000-tỷ-đồng

Sắp có thêm 3 dự án KCN tại Long An với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng

Sắp có thêm 3 dự án KCN tại Long An với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng