Đề xuất lên thành phố, giá đất Củ Chi biến động ra sao?

Đề xuất lên thành phố, giá đất Củ Chi biến động ra sao?

Đề xuất lên thành phố, giá đất Củ Chi biến động ra sao?