Thị-trường-BĐS-đang-đói-hàng

Thị trường BĐS đang "đói" hàng?