Thị trường BĐS hút mạnh dòng tiền trước áp lực lạm phát