THỊ TRƯỜNG BĐS VÙNG VEN THAY ĐỔI, ĐÂU LÀ HƯỚNG ĐI MỚI?