Thời Gian Cuối Năm, Vốn FDI Có Đổ Vào Thị Trường BĐS

Thoi-Gian-Cuoi-Nam-Von-FDI-Co-Do-Vao-Thi-Truong-BDS