Tuyến-đường-bờ-kè-ấp-Nhà-Dài-góp-phần-làm-thay-đổi-diện-mạo-thị-trấn