Tổng Vốn Cao tốc TP.HCM-Mộc Bài Dự Kiến 15.900 Tỷ Đồng Trong Giai Đoạn 1

Tong-Von-Cao-toc-TP.HCM-Moc-Bai-Du-Kien-15.900-Ty-Dong-Trong-Giai-Doan-1

Tong-Von-Cao-toc-TP.HCM-Moc-Bai-Du-Kien-15.900-Ty-Dong-Trong-Giai-Doan-1