TP.HCM Đề Xuất Khoản Vay Hơn 249 Triệu USD Cho Tuyến Metro số 2

TP.HCM-De-Xuat-Khoan-Vay-Hon-249-Trieu-USD-Cho-Tuyen-Metro-so-2

TP.HCM-De-Xuat-Khoan-Vay-Hon-249-Trieu-USD-Cho-Tuyen-Metro-so-2